EEN pruža podršku učesnicima u procesu ostvarivanja tehnološke saradnje, od procjene potencijala  tehnologije do sklapanja ugovora sa  stranim  partnerima.

Tehnološka saradnja obuhvata licenciranje,  tehničku  saradnju za prilagođavanje ili razvoj tehnologije, proizvoda ili procesa, zajedničko ulaganje i komercijalni sporazum sa tehničkom pomoći.

Podrška podrazumijeva kreiranje tehnoloških profila sa relevantnim informacijama o ponuđenoj ili traženoj tehnologiji, vrsti saradnje i karakteristikama potencijalnih partnera koji se traže.

Nakon  pripreme profila, osoblje Mreže pretražuje bazu ponude i tražnje tehnologije i promoviše profile internim kanalima mreže.

Zainteresovanim privrednim subjektima nudimo mogućnost redovnog dobijanja informacija na adresu elektronske pošte o ponudi i tražnji tehnologija.

Za ulazak u bazu i dobijanje informacija o ponudi i tražnji tehnologije potrebno je ostvariti kontakt sa lokalnim predstavnicima Mreže i popuniti obrazac koji možete preuzeti ovdje : link 1 i link 2.