EEN pruža podršku poslovnim subjektima u procesu ostvarivanja poslovne saradnje sa partnerima iz drugih zemalja.  Ovu podršku ostvarujemo uz pomoće baze ponude i tražnje poslovne saradnje koja sadrži hiljade profila preduzeća koja traže poslovne partnere.

Podrška podrazumijeva kreiranje profila sa relevantnim informacijama o ponuđenoj ili traženoj poslovnoj saradnji, vrsti saradnje i karakteristikama potencijalnih partnera koji se traže.  Mogući vidovi poslovne saradnje su posredovanje, zastupanje, distribucija, zajedničko ulaganje, franšiza, proizvodnja ili usluga, investicija i akvizicija.

Nakon  pripreme profila, osoblje mreže pretražuje bazu ponude i tražnje poslovne saradnje i promoviše profile internim kanalima mreže.

Zainteresovanim privrednim subjektima nudimo mogućnost redovnog dobijanja informacija na adresu elektronske pošte o ponudi i tražnji poslovne saradnje.

Za ulazak u bazu i dobijanje informacija o ponudi i tražnji poslovne saradnje potrebno je ostvariti kontakt sa lokalnim predstavnicima Mreže i popuniti obrazac koji možete preuzeti ovdje : link 1 i link 2.