POSLOVNA SARADNJA

Baza poslovne suradnje (Business Cooperation Database) je online sistem putem kojeg se domaćim preduzećima otvara mogućnost izlaska na međunaordna tržišta. Baza je dvostrani sistem koji posjeduje informacije o preduzećima iz RS koji traže partnere u inostranstvu i sadrži profile stranih preduzeća koje traže poslovnu saradnju sa preduzećima iz Republike Srpske. Preduzeća putem baze mogu tražiti poslovnu saradnju, ali i ponuditi svoje usluge/proizvode te su prema tome profili podijeljeni na profile PONUDE i POTRAŽNJE. Na osnovu unijetih profila, baza automatski povezuje moguće poslovne partnere. Usluga je besplatna, a pronalazak poslovnog partnera olakšava se i ubrzava.

Zavisno od toga da li tražite li ili nudite poslovnu saradnju, ispunite obrazac koji možete preuzeti ovdje i poslati na sljedeće kontakte:

e-mail: aleksandar.vukovic@rars-msp.org

tel: 051/222-152

Priloženi dokumenti:

EUNORS-obrazac-za-ponudu i potražnju-poslovne-saradnje