Održana radionica: Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u IT firmama

Juče je u Inovacionom centru Banja Luka održana radionica „Izrada strategije upravljanja ljudskim reursima u IT kompanijama.“ Učesnici radionice stekli su potrebna znanja, koja će im omogućiti da pristupe razvoju strategije upravljanja u svojim kompanijama.

Cilj radionice je bio da se učesnicima pomogne da prošire svoje poimanje mogućih uloga koje odjeli i službenici za upravljanje ljudskim resursima mogu imati u IT firmama, te razumiju strateški potencijal inherentan ovoj funkciji i načine na koji isti može biti iskorišten.

 

Sam koncept upravljanja ljudskim resursima u kompanijama je još uvijek nešto novo na našim prostorima, tako da su radionice i edukacije iz ove oblasti od velikog značaja za razvoj samih kompanija“ rekao je Milan Rodić, direktor Media Lab kompanije.