Evropska mreža preduzetništva (u daljem tekstu: EEN), kao instrument podrške preduzećima, pokrenuta je još 1987. godine na inicijativu Evropske komisije u cilju podsticanja razvoja preduzeća.

Radi obezbjeđenja članstva u EEN, a uz saglasnost Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je formirala konzorcijum institucija iz Republike Srpske. Na osnovu javnog poziva Evropske komisije pod oznakom COS-EEN-2014-2-01, za prijem novih konzorcijuma za punopravno članstvo u EEN, konzorcijum iz Republike Srpske je izradio projektnu dokumentaciju za članstvo u ovoj asocijaciji. Članovi Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske su, osim Agencije kao koordinatora, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banja Luka. Posmatrači aktivnosti EUNORS-a su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

EEN predstavlja kompleksan set instrumenata za podršku razvoju preduzeća, koji se realizuje kroz sljedće:

 • Objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP-ima u cilju:
  • Lakšeg pronalaženja poslovnih partnera iz EU
  • Uspostavljanja poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama u EU
  • Učestvovanja MSP-a na tenderima u EU
  • Lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU
  • Dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije i o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja
  • Dobijanja informacija o okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj
 • Podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti;
 • Informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke Evropske poslovne mreže;
 • Informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima.

EEN će biti i u funkciji podrške MSP-a u provođenju projekata finansiranih iz drugih programa EU, kao što su programi COSME, Horizon 2020, Erasmus+, te programa koji su orjentisani na finansijsku podršku preduzećima.

Set aktivnosti EUNORS-a na podršci MSP

Naziv uslugeOpis
Baza poslovne saradnjeSve institucije će koristiti informacioni sistem MERLIN, preko kojeg se uspostavlja poslovna saradnja MSP-a sa partnerima u EU i šire.
Baza poslovne saradnje, kao i međunarodna baza tehnologije, sadrže desetine hiljada profila preduzeća zainteresovanih za saradnju.
Međunarodni poslovni susretiDogađaji su zasnovani na konceptu direktnog povezivanja preduzeća organizovanjem unaprijed zakazanih kratkih sastanaka (engl. business2business). Preduzeća se unaprijed prijavljuju za učešće, a spisak učesnika i njihovih profila je dostupan sve vrijeme na internet stranici EEN.
Internacionalizacija poslovanjaEEN organizuje poslovne razgovore širom Evrope čime se stvara osnova za poslovna partnerstva sa institucijama i preduzećima u Evropi.
Usluge transfera tehnologijeTransfer znanja i tehnologija proces je koji se odvija između naučnih institucija i privrede, kao i između privrednih subjekata na domaćem ili stranom tržištu.
Istraživanje i razvojKorišćenje ovog instrumenta je odgovor na konkretne tržišne potrebe, borbu sa konkurencijom, zadovoljavanje tražnje, iskorišćavanje poslovnih prilika.
Informisanje i savjetovanje o pravnim regulativama i standardima EUPartneri u EEN prate svjetska tehnološka kretanja, savjetuju i pružaju podršku u pitanjima intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija, pružaju podršku i podstiču učestvovanje u Evropskim projektima istraživanja i razvoja, te na međunarodnom nivou pružaju savjete u oblasti pravne regulative i važećih standarda.
Savjeti u području intelektualnog vlasništvaAktivnosti EUNORS-a u području intelektualnog vlasništva podrazumjevaju zaštitu materijalnih i nematerijalnih prava propisanih zakonskim aktima. Zaštita intelektualnog vlasništva je segment na kome Evropska komisija posebno insistira.