1. Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа

2. Привредна комора Републике Српске

3. Иновациони центар Бања Лука

4. Универзитет Источно Сарајево

5. Универзитет Бања Лука