Na osnovu komparativne analize finansijskih sredstava za finansiranje razvoja MSP u Republici Srpskoj, jasno je da su interni izvori najjeftiniji oblik finansiranja. Međutim, većina preduzeća svoj rast i razvoj mora da finansira iz eksternih izvora. Analizom eksternih izvora se vidi da su sredstva Investiciono razvojne banke Republike Srpske najpovoljniji izvor, sa ubjedljivo najnižom kamatnom stopom. Od ostalih izvora, najdostupniji i najprihvatljiviji su krediti komercijalnih banaka, kao i mikrokreditnih organizacija. Potrebno je spomenuti i specifične izvore finansiranja, kao što je lizing.

Sa druge strane, postoji značajan spektar alternativnih izvora za finansiranje razvoja, koji su se potvrdili u zemljama zrele tržišne ekonomije, a koji nisu dovoljno iskorišćeni od strane domaćih preduzeća. Tu, prije svega, mislimo na potencijale tržišta kapitala, fondove Evropske unije i dr.

Izvor za finansiranje razvoja, preduzeća treba da biraju u zavisnosti i od faze razvoja. Tako se u početnim fazama razvoja preporučuju vlastita sredstva, sredstva od porodice, prijatelja i dr. U kasnijim fazama razvoja preporučuju se sredstva bankarskog sektora i sredstva drugih finansijskih institucija. Za velika preduzeća karakteristično je okretanje ka tržištu kapitala i pribavljanje sredstava na ovaj način (inicijalna ponuda akcija, korporativne obveznice i dr.)

Bosna i Hercegovina (a time i Republika Srpska) tek se nalazi u procesu kreiranja sistema finansijske podrške MSP. Tržište izvora finansiranja MSP Republike Srpske je bankocentrično, a za bankarski sektor karakteristična je dominacija stranog privatnog vlasništva. Iz toga proizlazi da je bankarski sektor Republike Srpske, koji je i najznačajniji za finansiranje rasta i razvoja MSP, zavisan od poteza stranih investitora. U uslovima svjetske ekonomske krize, najveći dio kapitala svjetskih tokova novca odlazi za podršku očuvanja makroekonomske stabilnosti. U takvoj situaciji trpe sve kategorije klijenata, a posebno one rizičnije gdje se nalaze MSP i preduzetnici.

Posmatrajući obim prometa i nemogućnost obezbjeđenja kolaterala, preduzetnici se često posmatraju kao neprofitabilna i rizična kategorija klijenata. Sa druge strane banke nastoje da akcijskim ponudama kamatnih stopa privuku klijente koji imaju dobre finansijske rezultate, dok istovremeno nastoje smanjiti rizik traženjem kvalitetnih kolaterala. U takvoj situaciji najlošije prolaze preduzetnici, jer oni spadaju u rizičnije grupu i, po pravilu, ne posjeduju kvalitetne kolaterale. Za stvaranje povoljnih uslova za poslovanje MSP neophodno je stvoriti okruženje koje pruža podršku poslovanju, unapređuje konkurentnost MSP, promoviše partnerstva i umrežavanja među različitim formalnim i neformalnim  poslovnim grupama i grupama iz javnog sektora. Takođe je potrebno obratiti posebnu pažnju na najugroženije ciljne grupe, npr. zanatska i mikro preduzeća (uključujući i samozaposlene), žene preduzetnice i mlade preduzetnike.

Iz svega navedenog može se zaključiti da postoji veliki broj modela finansiranja MSP u zemljama razvijene realne ekonomije koji bi svoju primjenu u budućnosti mogli da nađu u zemljama Zapadnog Balkana, a time i u Republici Srpskoj. Upravo, postojanje širokog spektra različitih modaliteta finansiranja razvoja preduzeća u zemljama razvijene ekonomije doprinosi razvoju MSP i preduzetništva jer su prirodno orjentisani prema njihovim potrebama i mogućnostima.