Map Unavailable

Datum/ vrijeme
23/04/2018 - 27/04/2018


U okviru sajma HANNOVER MESSE, koji će biti održan od 23. do 27. aprila 2018. godine, biće organizovani 14. Međunarodni bilateralni susreti.

Ovi poslovni susreti organizuju se pod okriljem Evropske mreže preduzetništva, a Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske jedan je od koorganizatora susreta.

Međunarodni poslovni susreti pokrivaju sve sektore u okviru sajma HANNOVER MESSE.

Registraciju je potrebno izvršiti direktno na linku http://www.een-matchmaking.com/Registration/hannovermesse2018/regParticipant/edit/0?partnerId=1493&tabs=1&landid=31, a više informacija o poslovnim susretima je dostupno na web sajtu www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018.

Uslovi učešća:
Učešće na poslovnim susretima je besplatno za kompanije koje izvrše registraciju do 15. Februara 2018. godine. Naknada u iznosu od 150 eura se zaračunava onim kompanijama koje otkažu svoje učešće na susretima.

Napominjemo, kompanije koje se registruju nakon 15. ferbuara 2018. godine, plaćaju kotizaciju u iznosu  119 eura, s tim što se naplaćuje još 75 eura za svakog dodatnog učesnika ispred svake kompanije.

U nadi da ćete biti zainteresovani za učešće na ovim susretima, srdačno Vas pozdravljamo, a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za mala i srednja preduzeća su:
Aleksandar Vuković, tel 051 222-152, email: aleksandar.vukovic@rars-msp.org
Sanja Radulović, tel 051 222-157, email: sanja.radulovic@rars-msp.org

Kontakt osoba u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna, tel:  051 222 986, fax: o51 215 565, e-mail: gordanas@komorars.ba.