Na IT Konferenciji Banja Luka 2018 više od 100 učesnika

Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske organizovao je danas u hotelu Bosna u Banjoj Luci IT CONFERENCE BANJA LUKA 2018, koja je okupila više od 100  učesnika iz Republike Srpske, ali i zemalja regiona. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Evropske agencije za mala i srednja preduzeća (EASME), kao i Delegacije EU u BiH.

Koordinator Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske Bojan Ćudić rekao je da je konzorcijum, kojeg čine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredna komora RS, Inovacioni centar Banja Luka i dva javna univerziteta, u Mreže u posljednje dvije godine podržao aktivnosti oko 2.000 preduzeća iz Srpske vezane za internacionalizaciju poslovanja, kroz savjetodavnu i podršku pristupu finansijama.

Ćudić je najavio da će se Konzorcijum u narednom periodu fokusirati i na neke nove vidove podrške, među kojima je digitalizacija poslovnih procesa.

Republika Srpska ima potencijal za razvoj mikropreduzetništva zasnovanog na informaciono-komunikacionim tehnologijama i da u vrlo kratkom roku napravi značajan iskorak u toj oblasti u ekonomskom smislu, istakao je, u izjavi novinarima, direktor Agencije za informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević.
– To će doprinijeti razvoju društva u cjelini. Kroz sistem digitalne transformacije mi mijenjamo sve sfere društva, s obzirom da se prilagođavamo modernim tehnologijama i trendovima, između ostalog u privrednom, ali i ostalim segmentima društva – rekao je Rajčević i naglasio da Srpska mora „uhvatiti korak“ sa razvijenim svijetom i da su sva dešavanja u vezi sa reorganizacijom uprave u Republici Srpskoj usmjerena ka tom cilju.

Rajčević je u tom kontekstu naveo i da formiranje ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske predstavlja jasan signal da Vlada razvoj modernih tehnologija i informacionog društva postavlja kao jedan od prioriteta u svom radu.

– U ovim strateškim ciljevima leži i odgovor na demografske izazove sa kojima se suočavaju Srpska i region, gdje će transformacija visokog obrazovanja i razvoj modernih tehnologija predstavljati alat da naši mladi ne odlaze, nego da ovdje pronađu svoju budućnost – rekao je Rajčević.

Direktor Privredne komore Srpske Dragica Ristić navela je da u Srpskoj trenutno postoji 450 registrovanih kompanija iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija, dodajući da je rast ovog sektora preduslov za razvoj drugih sektora, jer bez digitalizacije nema ukupnog privrednog razvoja.

– Privredna komora Srpske se u svojim djelatnostima usmjerila na podizanje svijesti kod privrednih društava i na popravljanje poslovnog ambijenta u smislu prilagođavanja potrebama digitalne transformacije, jer bez digitalizacije nema ni novih inovativnih rješenja – dodala je Ristićeva.

U okviru Konferencije održana su i dva panela. Na prvom, odnosno uvodnom panelu, Srđan Rajčević, direktor Agencije za informaciono društvo RS, Srđan Rajčević, direktor Privredne komore RS, Dragica Ristić i pomoćnik ministra nauke i tehnologije RS, Siniša Marčić, razgovarali su o digitalnoj agendi. Panelom je moderirao direktor Inovacionog centra Banja Luka, Drago Gverić.

Na drugom panelu, „o uspješnim pričama“,  kojim je moderirao profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Jovo Ateljević, svoja iskustva podijelili su Milan Rodić iz kompanije Media Lab, Maja Jovičić iz kompanije Way Seven Technologies i Dragan Ninić iz Lanaco Company.

U drugom dijelu konferencije održani su bilateralni susreti, na kojima su učestvovali privrednici iz Republike Srpske, ali i zemalja regiona.

 

Održan seminar: Ugovori u privredi sa stranim partnerima

„Ugovori u privredi sa stranim partnerima“, tema je seminara koji je Privredna komora Republike Srpske organizovala danas u Banjoj Luci u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Cilj seminara bio je upoznavanje privrednika sa kritičnim tačkama u toku pregovaranja i zaključivanja ugovora sa potencijalnim partnerima, kako bi se izbjegle negativne posljedice ugovora štetnih za privredna društva, a koje se mogu blagovremeno otkloniti.

Seminar, kojem je prisustvovalo je namenjen direktorima, menadžerima i svima koji u svom poslovanju odlučuju o elementima ugovaranja poslova sa poslovnim partnerima.

Održana radionica: „Jačanje kapaciteta MSP za korištenje bespovratnih grant sredstava EU“

Privredna komora Republike Srpske, kao članica Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizovala je danas u Banjoj Luci seminar „Jačanje kapaciteta MSP za korištenje bespovratnih grant sredstava EU“.

Više od 50 učesnika imali su priliku dobiti kompletan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova. Takođe, Učesnici na radionici prošli su kroz cijeli proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje prijedloga projekta, pa sve do budžetiranja.

Predavač je bio Dalibor Drljača, nacionalna kontakt tačka za program Horizont 2020.

Seminar „Incoterms 2010“

Privredna komora Republike Srpske, kao članica Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizovala je danas u Banjoj Luci seminar „Incoterms 2010“.

Incoterms 2010 su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini. Pozivanje na pravilo Incoterms 2010 u kupoprodajnom ugovoru jasno definiše odgovarajuće obaveze ugovornih strana i smanjuje rizik nastajanja pravnih komplikacija. Incoterms pravila postoje od 1936. godine i revidiraju se na 10 godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju dio priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca.

Predavač na seminaru je ovlašteni i sertifikovani ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovan od strane Međunarodne trgovinske komore iz Pariza.

Seminar je namjenjen organizacijama koje se na bilo koji način bave unutrašnjom i međunarodnom trgovinom i koji koriste Incoterms pravila kao osnovni priručnik kako bi uspješno obavili posao (uvoznici, izvoznici, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke, itd.).

IT Conference Banja Luka 2018

It is our pleasure to invite you to take participation at the „IT Conference Banja Luka 2018“ that will take place at Hotel Bosna Banja Luka, on  December 13th.

The conference will include a panel session and B2B matchmaking. The conference will gather companies from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Croatia, Slovenia and Macedonia with the goal to contribute to business cooperation between companies from the region.

The conference is organized by Innovation Centre Banja Luka, Republic Agency for the Development of SMEs Republic of Srpska, Chamber of Commerce Republic of Srpska, University of Banja Luka, University of East Sarajevo.

Participation at the conference and b2b matchmaking are free, and the registration of the participants is obligatory. The deadline for the registration is 06th December.

Agenda and registration details are available HERE

 

For more information, contact us:

dragana.ilibasic@icbl.ba

+387 51 340 605

Looking forward to seeing you at the conference.

Domaći privrednici iz prehrambenog sektora učestvuju na poslovnim susretima u Beču

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala je studijsku posjetu/privrednu misiju Međunarodnom sajmu prehrane u Beču, Austrija. U okviru posjete domaći privrednici imaju priliku da učestvuju na poslovnim susretima koji se održavaju u okviru sajma. Na poslovnim susretima učešće je uzelo 298 preduzeća iz 40 zemalja, a planirano je da se održi preko hiljadu bilateralnih sastanaka.

 

 

Poslovni susreti na Zlatiboru

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije pozivaju Vas na 4. Međunarodni forum o saradnji koji će biti održan 15. i 16. novembra 2018. godine u Grand hotelu Tornik na Zlatiboru.
Forum će na jednom mjestu okupiti privrednike iz zemalja regiona i EU, predstavnike državnih institucija i privrednih komora, razvojnih agencija, kao i drugih organizacija koje pružaju podršku privredi, sve u cilju razmjene iskustva, promovisanja svojih proizvoda i usluga, kao i uspostavljanja novih poslovnih kontakata i buduće saradnje.
Tema ovogodišnjeg foruma su programi finansijske podrške malim i srednjim preduzećima (MSP), a biće održane i panel diskusije o dostupnim finansijskim fondovima za MSP, mogućnostima unapređenja prekogranične saradnje, regionalnom razvoju i razmjeni iskustva zemalja članica EU i zemalja Zapadnog Balkana u ovom domenu.
Centralni događaj foruma su Međunarodni poslovni susreti za preduzeća i klastere, koji se organizuju u okviru Evropske mreže preduzetništva, u okviru kojih je omogućeno uspostavljanje poslovnih partnerstava sa kompanijama iz Srbije, Turske, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i dr.
Pozivamo zainteresovane kompanije da uzmu učešće na Forumu i međunarodnim poslovnih susretima koji su otvoreni za kompanije iz sljedećih sektora:

  • Prehrambena industrija
  • Metalska industrija
  • Drvna industrija i industrija namještaja
  • Građevinska industrija
  • Tekstilna industrija
  • Automobilska industrija
  • IT
  • Industrija plastike i proizvoda od plastike
  • Turizam

Učešće na Forumu je besplatno, a registracija učešća je obavezna. Rok za registraciju je 12. novembar 2018. godine putem linka: http://zlatibor2018.talkb2b.net/.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rarsmsp.org;
Sanja Radulović, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rarsmsp.org.

Na sastanku „Communication Champions-a“ o društvenim mrežama, „kulturi“ i strategiji komuniciranja

Korišnjenje društvenih mreža i stvaranje „kulture“ unutar Evropske mreže preduzetništva, bile su teme prvog dana dvodnevnog redovnog sastanka „„Communication Champions-a““ u Briselu, kojem prisustvuje i predstavnik BiH u ovom tijelu, Vladimir Blagojević.

Drugi dan sastanka posvećen je unapređenju strategija komuniciranja Evropske mreže preduzetništva, koju su svi konzorcijumi obavezni da izrade u cilju kvalitetnije promocije Mreže.

Mentorska podrška u oblasti intelektualne svojine

 

Program podrške Evropske banke za obnovu i razvoj (EIB) za nematerijalnu imovinu i intelektualnu svojinu u zemljama Zapadnog Balkana u potpunosti finansira petomjesečnu akciju o podizanju svijesti o prednostima intelektualne svojine za MSP i pružanju konsultantske podrške odabranim preduzećima iz regiona.

Konsultantske usluge namijenjene su inovativnim malim i srednjim preduzećima sa ovog područja koja žele razviti svoj posao i zaštititi svoje ideje.

Tim stručnih eksperata za intelektualno vlasništvo izabraće 30 preduzeća za prvu fazu mentoringa i pružiti im podršku u ovoj oblasti, a osam preduzeća dobiće proširen mentoring koji uključuje dubinsku analizu i razvoj strategije i operativnog plana.

Kroz ovaj vid podrške preduzećima će biti ukazano na to kako da na najoptimalniji način da iskoriste svoju nematerijalnu imovinu, kako da na osnovu strategije razviju posao, kako da identifikuju i reaguju na rizike prilikom prodaje proizvoda na međunarodnom nivou, kako da zaštite svoje inovacije i dobiju uvid u aktivnosti konkurenata.

Za pružanje ovog vida podrške mogu se prijaviti početnici u poslovanju i mala i srednja preduzeća iz zemalja Zapadnog Balkana.

Zainteresovana preduzeća treba da popune PRIJAVU i pošalju je nakasnije do 10. septembra 2018. godine.

Domaći drvoprerađivači tražili partnere u Austriji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala je prošle sedmice studijsku posjetu/privrednu misiju klasteru drvo u Tirolu, Republika Austrija. U okviru posjete organizovan je i odlazak na poslovne susrete koji su održani u okviru Međunarodnog sajma drveta u Klagenfurtu. Predstavnici klastera „Drvo Prijedor“ i „Drina drvo“ iz Republike Srpske imali su priliku da predstave svoju ponudu i da se upoznaju sa potencijalnim poslovnim partnerima iz Austrije, uspostave kontakte sa institucijama i poslovnim subjektima iz ovog regiona. U drugom dijelu privredne misije održani su međunarodni bilateralni poslovni susreti i posjeta Međunarodnom sajmu drveta u Klagenfurtu.

Zajednički zaključak učesnika je da je privredna misija organizovana uspješno. Saglasni su da je u narednom periodu neophodno intenzivirati ovakvu vrstu međunarodne poslovne saradnje radi povezivanja poslovnih subjekata i ostvarivanja što većeg broja partnerskih sporazuma između preduzeća i šreduzetnika iz Republike Srpske i okruženja.