Poljske kompanije traže dobavljače iz Republike Srpske

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Univerzitetom za nauku i tehnologiju Vroclav, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizuje dolazeću privrednu misiju  poljskih privrednika koja će se održati 27.08.2018. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci.

Delegaciju Poljske predstavljaće 15 kompanija koje traže potencijalne dobavljače iz Republike Srpske u oblasti tekstila, prehrane i kozmetike.

Spisak poljskih kompanija, kao i njihove profile možete pogledati OVDJE.

Rok za dostavljanje obrasca za prijavu je najkasnije do  22.avgusta 2018. godine.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Molimo Vas da popunjen obrazac dostavite na jednu od navedenih imejl adresa:

aleksandar.vukovic@rars-msp.org

dejan.seslija@rars-msp.org

Više informacija u vezi sa ovim događajem možete dobiti na broj telefona 051/222-152.

Poziv na poslovne susrete „Meet4Business AGRA 2018“ u Gornjoj Radgoni

Poslovni razgovori: „Meet4Business AGRA 2018“ u Gornjoj Radgoni, Slovenija, biće održani 28. avgusta.

„Meet4Business AGRA 2018“ se održavaju u sklopu 56. Međunarodnog poljoprivrednog sajma i Sajma hrane AGRA 2018 (25. avgust – 30. avgust 2018.), a pod okriljem Evropske preduzetničke mreže.

Organizator poslovnih susreta je Razvojna Agencija Maribor, a Privredna komora Republike Srpske, kao član EEN konzorcijuma Republike Srpske – EUNORS, je jedan od suorganizatora.

Sajam AGRA, sa svojih više od 50 godina tradicije, je mjesto sastanka četiri evropske zemlje te je najveći i najvažniji sajam svoje vrste u srednjoj Evropi. Na sajmu učestvuje više od 1800 izlagača iz više od 30 zemalja. B2B događaj je namijenjen kompanijama koje su uključene u sljedeće sektore: hrana, ambalaža za poljoprivredne proizvode, ambalažne tehnike, logistika i šumarstvo.

B2B događaj ima za cilj pokretanje poslovne i tehnološke saradnje nudeći unaprijed dogovorene 25 – minutne sastanke. Osnova za sastanke je online katalog koji sadrži profil sposobnosti i vještine svakog učesnika. Više o događaju je dostupno na linku http://meet4businessagra2018.talkb2b.net/.

Rok za prijavu i registraciju učešća je 20.08.2018. godine, a rok za zakazivanje sastanaka je 22.08.2018.godine. Prijava učešća je moguća samo on-line registracijom na sajtu http://meet4businessagra2018.talkb2b.net/.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili eventualna pomoć prilikom registracije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (051 222 986, gordanas@komorars.ba.

Poslovni susreti u oblasti poljoprivrede i stočarstva u Turskoj

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i Evropska mreža preduzetništva Turske, pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte u oblasti poljoprivrede i stočarstva da učestvuju na poslovnim susretima koji se održavaju u Turskom gradu Samsun 27. i 28. septembra 2018. godine.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće oblasti:

  • Poljoprivreda              
  • Stočarstvo
  • Tehnologija

Učešće na poslovnim susretima je besplatno, a zainteresovani poslovni subjekti treba da popune i pošalju obrazac za registraciju  najkasnije do 13.09.2018. godine.
Obrazac za registraciju dostupan je na sljedećem linku: http://www.samsuntso.org.tr/e-form?formId=1&lang=en

Za sva prijavljena preduzeća iz Republike Srpske obezbjeđen je besplatan smještaj.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske su:

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Sanja Radulovuić, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.

Poziv za učešće na seminaru „Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz korištenje Instrumenta za MSP“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje obuku poslovnih subjekata radi unapređenja njihovih kapaciteta za apliciranje za MSP Instrument programa HORIZONT 2020.

Seminar „Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz korištenje Instrumenta za MSP“ namijenjen je privrednim subjektima koji imaju želju da unaprijede svoje proizvode i usluge u cilju podizanja konkurentnosti i boljeg tržišnog pozicioniranja.

MSP instrument je dio Evropskog savjeta za inovacije (EIC) koji podržava vrhunske inovatore, preduzetnike, male kompanije i naučnike sa mogućnošću finansiranja. Glavni fokus EIC je na radikalnim inovacijama koje stvaraju tržište, kako bi se poboljšala produktivnost i međunarodna konkurentnost.

Ovaj instrument podrazumijeva kompletnu poslovnu inovativnu podršku, od pisanja koncepta poslovne ideje (faza 1), preko realizacije i demonstracije poslovnog plana (faza 2), do njegove komercijalizacije (faza 3).

Cilj korištenja MSP instrumenata je da mala i srednja preduzeća plasiraju nove proizvode i usluge na tržište kroz primjenu novih ili inoviranje postojećih tehnologija, metodologija ili poslovnih procesa.

Predavač na radionici je prof. dr Rebeka Rudolf, EU stručnjak i rukovodilac projekta na Univerzitetu u Mariboru – Mašinski fakultet, Institut za tehnologiju materijala.

Seminar će se održati 24. avgusta 2018. godine u prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, Banja Luka.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. avgust 2018. godine do 16:00 časova.

Prijave koje stignu nakon navedenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Tokom trajanja javnog poziva, za sva dodatna pitanja možete kontaktirati sljedeće osobe:

Dr Bojan Ćudić, tel: 051/222-124, imejl: bojan.cudic@rars-msp.org

Aleksandar Vuković, tel: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org

Sanja Radulović, tel: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA SEMINAR PREUZMITE OVDJE.

Održana radionica: Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u IT firmama

Juče je u Inovacionom centru Banja Luka održana radionica „Izrada strategije upravljanja ljudskim reursima u IT kompanijama.“ Učesnici radionice stekli su potrebna znanja, koja će im omogućiti da pristupe razvoju strategije upravljanja u svojim kompanijama.

Cilj radionice je bio da se učesnicima pomogne da prošire svoje poimanje mogućih uloga koje odjeli i službenici za upravljanje ljudskim resursima mogu imati u IT firmama, te razumiju strateški potencijal inherentan ovoj funkciji i načine na koji isti može biti iskorišten.

 

Sam koncept upravljanja ljudskim resursima u kompanijama je još uvijek nešto novo na našim prostorima, tako da su radionice i edukacije iz ove oblasti od velikog značaja za razvoj samih kompanija“ rekao je Milan Rodić, direktor Media Lab kompanije.

Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u IT firmama

Inovacioni centar Banja Luka organizuje jednodnevnu radionicu na temu „Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u IT firmama.“
Primarni cilj edukacije jeste pomoći učesnicima da prošire svoje poimanje mogućih uloga koje odjeli i službenici za upravljanje ljudskim resursima mogu imati u IT firmama, te razumiju strateški potencijal inherentan ovoj funkciji i načine na koji isti može biti iskorišten. Pored toga, cilj je pomoći učesnicima da razumiju specifične vlastite potrebe koje mogu biti zadovoljene primjenom strateškog upravljanja ljudskim resursima, te steknu znanja potrebnu za njegovu uspješnu primjenu.
Radionica je namjenjena osobama na izvršnim pozicijama u IT kompanijama (CEO, COO. CTO), rukovodiocima i službenicima u odjelima za ljudske resurse u IT kompanijama.

Datum održavanja: 09.07.2018
Termin održavanja: 12:00 – 16:00 časova
Mjesto: Inovacioni centar Banja Luka, Mladena Stojanovića 4
Prijava: OVDJE

Kontakt osoba: Dragana Ilibašić

dragana.ilibasic@icbl.ba

00387 51 340 605

Poslovni subjekti učili kako da zaštite intelektualno vlasništvo u skladu sa EU standardima

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, organizovala je juče u Banjoj Luci radionicu o temi „Zaštita intelektualnog vlasništva u skladu sa EU standardima kao element i preduslov podsticajnog poslovnog okruženja“.
Učesnici radionice upoznali su se sa mogućnostima raspolaganja intelektualnim vlasništvom u području istraživanja, obrazovanja i inovacija.
Poslovni subjekti i ostale institucije pokazali su veliko interesovanje za mehanizam zaštite, te su kroz konsultacije jedan na jedan sa predavačem mogli detaljnije da se informišu o svim pitanjima iz ove oblasti u vezi sa njihovim proizvodima ili uslugama.
Predavač na radionici bio je prof. dr Ivan Štefanić ambasador za zaštitu intelektualne svojine u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Naučite kako da zaštitite intelektualno vlasništvo u skladu sa standardima EU

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje radionicu o temi „Zaštita intelektualnog vlasništva u skladu sa EU standardima kao element i preduslov podsticajnog poslovnog okruženja“.

Cilj radionice je da se učesnii upoznaju sa mogućnostima raspolaganja intelektualnim vlasništvom u području istraživanja, obrazovanja i inovacija. Radionica je namijenjena malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i inovatorima.

Radionica se odnosi na sljedeće teme:

  1. Upoznavanje sa sistemom zaštite intelektualnog vlasništva
  2. Pregled raspoloživih instrumenata zaštite intelektualnog vlasništva
  3. Procedure i troškovi provođenja mjera zaštite intelektualnog vlasništva
  4. Konkretne mjere zaštite intelektualnog vlasništva
  5. Test provjere efikasnosti obuke

Predavač na radionici je prof. dr Ivan Štefanić ambasador za zaštitu intelektualne svojine  u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Radionica će se održati 27. juna 2018. godine u prostorijama Repubičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane da popune obrzac za prijavu i pošalju ga najkasnije do 22. juna 2018. godine na jednu od navedenih imejl adresa:

dr Bojan Ćudić, tel.:051/222-124, imejl: bojan.cudic@rars-msp.org

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Sanja Radulović, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Preduzeća iz Republike Srpske učestvovala na poslovnim susretima u Makedoniji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća bila je koorganizator poslovnih susreta „Balkan Technology Match 2018koji su 7. i 8. juna održani u Skoplju, u organizaciji Evropske mreže preduzetništva Makedonije. Fokus događaja bio je na rastućim IT kompanijama kroz organizovanje mogućnosti za njihovo upoznavanje sa budućim poslovnim partnerima i potencijalnim investitorima.

Na poslovnim susretima učestvovalo je preko 60 preduzeća iz Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Slovačke, Češke, Rumunije, kao i Republike Srpske, a održano je preko 200 bilateralnih sastanaka.

Delegaciju Republike Srpske predstavljala su preduzeća Lanako, DVC Solutions i DEV Studio, koji su održali preko 20 bilateralnih sastanaka sa potencijalnim partnerima.

GRANTOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA KROZ PROJEKAT EU4BUSINESS

Projekt EU4Business vrijedan 16,1 mil EUR pomoći će lokalni razvoj, kao i razvoj konkurentnosti u lokalnim zajednicama širom BiH, istaknuto je prilikom predstavljanja tog
projekta u Sarajevu.
Od aprila 2018. do marta 2022. Evropska unija sa 15 mil EUR i SR Njemačka sa 1,1 mil EUR zajednički sufinansiraju projekt, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim
institucijama. Direktni korisnici grantova u ukupnom iznosu od 10 mil EUR, biće mala i srednja preduzeća, poljoprivrednici i brzorastuće firme. Krajem 2018. godine očekuju se prvi javni pozivi u sklopu ovog projekta. Podrška će biti usmjerena firmama koje su izvozno orijentisane, IT sektoru, metalskom i drvoprerađivačkom sektoru, turizmu, te ruralnom razvoju i poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Jedan od glavnih ciljeva projekta je približiti Bosnu i Hercegovinu evropskim standardima i Evropskoj uniji.